​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Fravænningsvægt

Af Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg gh@vet-team.dk

Mere foder til soen giver sjældent mere mælk. Hvis der er underskud af foder til mælkeproduktion, hentes det fra rygspækket. Foderunderskud i farestald påvirker ikke det nuværende kuld, men påvirker kuldstørrelse i det næste kuld og foderøkonomien (det koster 4 kg foder for at få 1 kg tilvækst).

Soens mælkeydelse stiger for hver ekstra gris, den passer. Men for hver ekstra gris i kuldet falder fravænningsvægten pr. gris med 150 gram. Pga. den ekstra gris fravænnes der dog flere kg gris total.

Tjek for sygdomme

Hvis der er en enkel gris i et kuld, der ikke trives, er det ikke soen der er syg, men grisens adgang til en god patte, der er problemet. Det hjælper derfor ikke at ændre på foderet til soen eller behandle den for farefeber. I stedet for skal det tjekkes, om der sker for mange flytninger, eller om der ventes for længe med at sætte efternølere til en opsamlingsso. Tjek også om der er plads til grisene ved yveret – er farebøjlen stillet ud?

De forreste patter giver mest mælk, men forskellen er ikke så stor, at der er grund til at nedsætte kuldstørrelse for at undgå at nogle grise skal ”nøjes” med de sidste patter.

Kilde: Flemming Thorup, VSP og Lise Lotte Koldsø Pedersen, Vet-Team​

​Figuren viser, at dag 0 har alle grise ca. samme vægt.

Efter 14 dage vejer grisene ved de forreste patter ca. 700 gram mere end dem ved de bageste patter.

For at soen kan vise sit potentiale, skal der lægges mange grise til soen. En so, der fravænner 14 grise, der i gennemsnit vejer 6½ kg har ydet mere mælk end en so, der fravænner 10 grise på 7 kg.

Hvis der flyttes grise til et kuld senere end 2 dage efter faring, koster det tilvækst, både for grisen der flyttes, og grisene der flyttes hen til. Hvis der sættes en lille gris til et kuld, koster det 300 gram i fravænningsvægt på den lille gris og 150 gram for de øvrige grise i modtagerkuldet. Flytning af en stor gris koster 900 gram i tilvækst og også 150 gram for de øvrige grise i modtagerkuldet.

Brug af 1 trins ammesøer i stedet for 2 trins koster ca. 800 gram tilvækst per gris.

Tilbage

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>