​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Højt ydende søer kræver sunde søer!

Temperaturmåling efter faring er godt redskab til at undersøge, om soen har farefeber. Nedenstående eksempel viser, at det ikke er ligegyldigt hvornår der måles temperatur, så det anbefales, at den enkelte besætning laver sit eget system for, hvornår der måles temperatur efter faring.

Fremgangen i antallet af levendefødte har i de senere år betydet, at der i sobesætningerne er stor fokus på at optimere søernes ydelse. For at soen kan yde optimalt, skal hun være rask, og jo tidligere en eventuel sygdom opdages, jo tidligere kan vi behandle soen. Rettidig omhu betyder en mindre påvirkning af både so og grise, hvilket ikke er uvæsentligt.

På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet undersøges i et ph.d. projekt, om der kan findes tidlige tegn, der tyder på farefeber, så søer kan behandles, inden de helt går i stå.

Der undersøges mange forskellige parametre på baggrund af blodprøver, spytprøver med mere. Fælles for de mange undersøgelser er, at de på nuværende tidspunkt ikke egner sig til ”hverdags diagnostik” på staldgangen. Vi kan håbe, at de på længere sigt kan ende med en hurtig test, der kan bruges til ”hverdags diagnostik”. Indtil videre anbefales det, at tage søernes temperatur 2 gange dagligt de første dage efter faring, og behandle alle søer, der har en temperatur over 39,5˚.

Vi har indsamlet data fra en besætning, der tager temperatur på alle søer efter faring, efter første fodring og dagen efter faring (efter morgen fodring). 

Grafen viser, at antallet af søer med temperatur over 39,5˚ er størst lige efter faring for derefter at falde efter første fodring og så stige igen næste morgen. Den øgede temperatur lige efter faring kan være en fysiologisk stigning som følge af faringen. Trods risikoen for at behandle raske søer anbefales, at alle søer med temperatur over 39,5˚ behandles, da risikoen for, og konsekvensen af at komme for sent med behandlingen af syge søer er stor.

Graf 1: Viser søernes temperatur ved de 3 målinger

Vores lille undersøgelse viser, at hvis alle syge søer skal findes tidligt i forløbet, er det ikke tilstrækkeligt at tage temperatur på alle søer efter faring, der skal også tages temperatur cirka et døgn senere.

Vi anbefaler derfor, at der tages temperatur på alle søer minimum to gange, efter endt faring og dagen efter. Tidsforbruget til dette spares formentlig senere ved at der skal laves færre opsamlings eller ammesøer til grise fra syge søer.​

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>