​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Ikke alle dage ender som planlagt

Artikel skrevet af fagdyrlæge Søren Christiansen til Avls Nyt januar 2008.


Et job som rådgivende dyrlæge i dansk svineproduktion kan ved første øjekast godt se forudsigeligt og trivielt ud. Denne artikel er en gennemgang af ting, der i løbet af året har været medvirkende til, ikke alle dage er endt som de var planlagt.  


Karantænestalden, der virkede efter hensigten.

I en sobesætning med 250 søer blev det besluttet at PRRS-vaccinere alle indkøbte polte. Poltene blev indkøbt og indsat på gård nummer 2, sammen med slagtesvin. Planen var så, at de efter vaccination med levende PRRS vaccine skulle gå i karantæne i mindst 8 uger før indsættelse i sobesætningen. Desværre fik besætningsejeren besked om, at leverandørbesætningen var faldet for AP6. Vi tog blodprøver af alle poltene i karantænen. Blodprøver af poltene viste, at de var gennemsmittet med AP6. Alle poltene blev slagtet. Besætningsejeren var glad for, at karantænen havde betydet at sobesætningen ikke blev smittet med AP6, men manglede nu meget akut polte til løbning.


Nye polte blev indkøbt og denne gang indsat direkte i løbeafdelingen – man er jo ikke så uheldig at købe nysmittede dyr to gange! Alle poltene blev ved indsættelsen i løbeafdelingen vaccineret med levende vaccine, hvorefter såvel besætningejer som dyrlæge holdt vejret. Der skete ingenting – besætningens PRRS er i dag i ro.
Det skal dog nævnes at nye avlsdyr fremover indsættes og vaccineres i karantæne på slagtesvineejendommen.


Ikke alt er som det ser ud til

PRRS giver løbende store problemer i mange sobesætninger. Det var derfor også PRRS vores mistanke i første omgang faldt på i en sobesætning på 250 søer. Søerne fik mange levendefødte, men mælkeproduktionen blev gradvis dårligere i løbet af diegivningen. Flere søer kunne kun fravænne 5-6 grise.


Udover problemerne i farestalden var der problemer med manglende brunst, flere omløbere og meget aggressive grise i klimastaldene.


Blodprøver viste, at der var dansk PRRS i besætningen, men at den tilsyneladende var i ro. En vaccination af alle polte, der blev sat i løbeafdelingen, blev startet for at undgå at usmittede avlsdyr kunne blive smittet og få smittetrykket i besætningen til at stige. Uden effekt – der var stadig problemer i alle afdelinger.


Gode råd var dyre – alle foder optimeringer blev tjekket af en foderkonsulent. Fiskemelserstatning blev erstattet af fiskemel. Forskellige typer af legetøj/rodemateriale blev afprøvet i klimastaldene –uden effekt.
En analyse af mineralblandingen viste, at den slet ikke indeholdt det, indholdsgarantien lovede. 14 dage efter skift til ny mineralblanding (med ny optimering) var besætningen som forvandlet.
Konklusionen må være at ikke alt er som det ser ud til at være eller som der står på sækken!


Mavesår i store mængder

At ikke alt er som der står på sækken måtte en anden besætningsejer konstatere efter en foderleverance.
Siloen var blevet fyldt med det sædvanlige foder, men grisene havde diarré og ville pludselig ikke æde. Dyrlægen blev tilkaldt til de ”kræsne” grise. Da mistanken falder på det nyindkøbte foder tager såvel besætningsejer som dyrlægen en smagsprøve – årsagen til at grisene ikke ville æde var dermed fundet. Der var sket en blandefejl på foderfabrikken, så foderet nærmest ætsede slimhinden i munden på den stakkels dyrlæge.
Grisene havde sortfarvet diarré, flere dyr blev obduceret alle med samme fund; mavesår og blod i tarmene. Grisene holdt op med at æde p.g.a. blødende mavesår.
Foderleverandøren har efterfølgende erkendt fejlen.


Uanmeldt besøg af politiet

Stor var overraskelsen da en besætningsejer fik besøg af den lokale landbetjent. Landbetjenten kom for at meddele, at besætningsejeren var blevet anmeldt på baggrund af grise leveret på en bestemt dag. Hvad der havde været galt med grisene kunne betjenten ikke oplyse. Hvem, der stod bag anmeldelsen, kunne han heller ikke oplyse.


Under besigtigelsen af udleveringsrummet kommenterede betjenten at der jo ikke er foder til de stakkels dyr. Under en kop kaffe lykkedes det besætningsejeren at overbevise betjenten om, at det ikke er dyremishandling men fødevarehygiejne at grisene fastes i 12 timer før slagtning.
I skrivende stund har besætningsejeren ikke hørt mere til sagen, der stadig er så hemmelig at ingen kan få oplyst, hvad den drejer sig om.


Medicinordinationer

En stor del af en dyrlæges tid går med papirarbejde. Da det ikke er den mest interessante del af dyrlæge gerningen sker det at det går stærkt – og for stærkt. Apoteket ringede en dag og spurgte venligt om en besætning skulle have de 10.000 kilo Aureosup blæst ind i en silo – efter en tænkepause går det op for dyrlægen at der er ordineret 10.000 kg i stedet for 10.000 gram Aureosup.
Besætningsejerne har heller ikke helt styr på det der med medicinbestilinger. Der bestilles jævnligt ”brown stuff”, ”white stuff”, englemycin (Engemycin) og oxytoksy (Oxytocin).


Tid ved computeren

Det er fra første januar i år blevet et krav, at alle nyansatte i svineproduktionen skal have et obligatorisk kursus i medicinhåndtering. Der er i samarbejde med Holstebro Dyrehospital blevet brugt en del timer på at udarbejde kursusmateriale så kurset nu kan tilbydes.


Svineproducenter og deres ansatte er flittige brugere af internettet og vi har derfor brugt en del tid på at lave denne hjemmeside – Her kan alle få nogle af de råd og vejledninger, som vi benytter os af.


Efter et par dage ved skrivebordet er det dejligt at komme ud i svinestaldene igen – pludselig ved man hvorfor man valgte at blive dyrlæge!

Tilbage

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>