​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

​TID FOR INFLUENZA

Vinterdepression

De sidste par år har vi i mange besætninger i vinterhalvåret oplevet problemer omkring fravænning med grise, som fejlede alt muligt, og som skabte stor frustration hos personalet i klimastalden og slutningen af pattegriseperioden. Dette gentager sig i starten af 2016.

Grisene trives ikke, der høres meget nysen og snøften, der ses symptomer på hjernebetændelse og dødeligheden stiger. Ved obduktion findes tit infektioner i hele grisen, bughindebetændelse, brysthindebetændelse, hjertesækbetændelse, ledbetændelse mm. Disse obduktionsfund er tegn på blodforgiftning, og ved dyrkning påvises en række bakterier med Streptokokker og Hæmophilus parasuis (Glässer) som de mest almindelige.

Miljø og intern smittebeskyttelse

For at forebygge problemerne skal der sættes fokus på intern smittebeskyttelse, og miljøet i klimastalden ved indsættelse af de ny-fravænnede grise skal være i orden. Intern smittebeskyttelse er beskrevet af Jessie Kristoffersen i dette blad i oktober 2015. Klimaet i fravænningsstalden er uhyre vigtigt, da vi ved, at grise, der fryser og lever i et fugtigt miljø, er mere følsomme for infektioner, end grise, som bor under optimale forhold med varme, overdækning og tilpas luftskifte. Stalden skal være knastør og opvarmet til 24 grader i rummet og 30-31 grader under overdækning, inden grisene kommer ind. Efter indsættelse må ventilationen aldrig komme under minimumsbehov. Det vil sige, at det ikke er muligt at have et godt klima i fravænningsstalden uden tilsætning af varme, og slet ikke i vinterperioden.

Bakteriologisk undersøgelse.

Samtidig med gennemgang af internern smittebeskyttelse og klima i fravænningsstalden i de ramte besætninger, blev der sendt grise til laboratoriet i Kjellerup til bakteriologisk undersøgelse for at optimere behandlingen af de syge grise. Herunder om det var aktuelt at vaccinere mod streptokokker eller glasser i en periode, indtil problemerne var faldet til ro.

Influenza

Der blev ligeledes udtaget næsesvabere til undersøgelse for influenza, da influenza lige som flere andre vira svækker grisenes immunsystem og giver grobund for bakterier som f.eks. Streptokokker. I mange besætninger blev der påvist influenza, i nogle besætninger flere typer af influenza. Influenza kunne påvises hos store pattegrise og små klimagrise, selv om søerne blev vaccineret før faring. Det kan skyldes, at smittepresset er meget højt, samtidig med at antistoffer fra soen begynder at forsvinde. I en del besætninger blev det derfor besluttet at ændre på vaccinationsstrategien, så pattegrisene blev vaccineret sidst i farestaldsperioden. Det gav straks i nogle besætninger et sundhedsmæssigt løft med pæne klimagrise med god ædelyst og tilvækst som resultat. For at sænke det totale smittepres i besætningen blev vaccination af søer målrettet den periode, hvor der var størst problemer med influenza. Det vil sige i stedet for at vaccinere mod influenza før faring, blev søerne blitzet 2 -3 gange i vinterperioden. Poltene blev fortsat vaccineret to gange før løbning. Influenza kan være med til at ”åbne døren” for bakterie-infektioner. Vi tager i praksis rigtig mange næsesvabere til undersøgelse for influenza. Dels for at se om influenza er med til at svække grisene og skabe en masse sygdomsproblemer, hos især de små grise i ” børnehaven”. Dernæst for at se hvilken vaccinetype, der skal bruges mod influenza i den pågældende besætning. For nylig blev det i et amerikansk tidskrift for svinedyrlæger beskrevet, hvordan der i stedet for næsesvabere kunne bruges en gazetampon til at ”tørre næsen” på grisen med og så indsende denne gazesvab til undersøgelse for influenza. Dette skulle give lige så godt resultat. Vi har tænkt os at afprøve dette i praksis, da det må være mere behageligt for grisen end at få en svaber op i næsen. Influenza er et stort problem i nogle besætninger og for at løse dette, må der laves et vaccinationsprogram til den enkelte besætning. I andre besætninger mærkes influenza næsten ikke. Det er især besætninger, hvor der ikke er andre luftvejsproblemer i forvejen. 

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>