​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Influenza

Af Marianne Søkilde, ms@vet-team.dk

Influenzaproblemer ses både som de klassiske akutte influenzaudbrud, men oftere og oftere også som mere kroniske infektioner.

Kroniske problemer ses især i store svinebesætninger, hvor smittetrykket ikke er ens i hele besætningen.

Kroniske influenza infektioner ses året rundt, og giver ofte problemer med følgesygdomme og med at styre det samlede smittetryk i besætningen.

Influenza er en virusinfektion. Der er forskellige typer influenza i Danmark. Der er de ”klassiske typer” H1N1, H3N2 og H1N2 og den nye pandemiske influenza A: pH1N1.

Symptomerne er de samme for alle influenzatyper.

Influenzavirus kan smitte både via luften og direkte fra individ til individ. Desuden kan visse influenzatyper smitte fra dyr til mennesker og omvendt.

Symptomer:

Akutte influenza udbrud:

 • Alle grise uanset alder angribes i løbet af 12 til 72 timer
 • Høj feber
 • Nedsat/ ophørt ædelyst
 • Nedsat aktivitetsniveau
 • Besværet vejrtrækning
 • Hoste
 • Aborter og omløbere
 • Faringsbesvær med dødfødte og MMA
 • Mælkemangel og sult
 • Råmælksmangel med diarre, ledbetændelser o.a. hos pattegrise
 • Enkelte døde søer
 • Orner vil i en periode efter smitte med influenza have nedsat sædkvalitet og er derfor uegnede til brug

Flere måneder efter sygdom ses:

 • Omløbere og tomme søer
 • Små kuld
 • Mange svagt fødte

I kronisk smittede besætninger

 • Enkeltstående tilfælde, der kan forveksles med andre luftvejssygdomme
 • Influenzavirus nedsætter grisens modstandskraft mod andre luftvejssygdomme
 • Svingende reproduktionsproblemer hos især yngre avlsdyr

Behandling: Virus infektionen kan ikke behandles. Symptomerne kan lindres ved brug af smertestillende medicin og ved udbrud af følgesygdomme der skyldes bakterieinfektioner behandles disse evt. med antibiotika.

Forebyggelse: Udbrud af influenza (og evt. af følgesygdomme) i sobesætninger kan forebygges ved vaccination af avlsdyrene.

Der findes 2 vacciner på markedet i Danmark:

 • Respiporc FLU3: mod H1N1, H1N2 og H3N2.
 • FluSure Pandemic: mod pH1N1 (”svineinfluenza”). Man kan få tilladelse til at bruge denne vaccine når der er påvist pandemisk influenza A: pH1N1 i besætningen.
  ​Status marts 2017: Vaccinen er i restordre, og forventes at blive fjernet fra markedet, når der kommer en registreret vaccine mod denne stamme.

Der er i praksis tilsyneladende ingen krydsbeskyttelse mellem de to vacciner. Derfor er det vigtigt at vide, hvilke influenza typer der giver problemer i besætningen inden en vaccination sættes i gang.

Diagnose: Kan stilles på forskellige måder

 • Ved både akutte og ”kroniske” udbrud kan influenzavirus isoleres (og typebestemmes) fra næsesvaberprøver eller spytprøver udtaget på patte- eller klima-grise.
  • Fordelen er at virus kan typebestemmes nøjagtigt så man har den bedst mulige baggrund for at vælge vaccinationsstrategi.
  • Ulempen ved denne prøve er at man skal finde lige præcist de dyr der lige nu udskiller influenzavirus, ved at poole prøver fra mange grise, bliver chancen for at finde virus dog væsentlig større
 • Ved akutte udbrud kan parrede blodprøver bruges. Dvs. 2 sæt prøver af de samme dyr taget med 2-3 ugers mellemrum. Ved et akut udbrud ses en stigning i antistofniveauet fra 1. til 2. prøvesæt.
  • Ulempen ved dette er, at det er tidkrævende, og at der ikke kan skelnes mellem H1N1 og pH1N1på blodprøverne

Hvis der påvises virus, betales den første typning af fødevarestyrelsen. Dvs. man får et svar der viser om der er tale om en af de klassiske typer, som Gripovac dækker, eller om der er tale om pandemisk Influenza.

Vaccination:

Vaccinationsplan tilrettelægges i samarbejde med besætningsdyrlægen. I løbet af de sidste par måneder har vi set, at der er besætninger hvor der er symptomer på Influenza hos patte- og klimagrise med sekundær infektion med Streptokokker, selvom der er vaccineret mod Influenza i flere år.

Der kan være flere forskellige forklaringer på dette problem:

 • Pga. den lange og kolde vinter er der kun ventileret efter minimumsbehov, med et meget lille luftskift. Dette kan være skyld i et højere smittepres
 • Symptomerne skyldes ikke Influenza, men andre infektioner, men de nye PCR undersøgelser er så følsomme, at selv den mindste mængde virus påvises
 • Fejl i vaccinen
 • Nye virusstammer, som ikke dækkes af vaccinen
 • Forkert opbevaring af vaccine
 • Forkert vaccination (fx kanylestørrelse)

De sidste 2 årsager er dog usandsynligt, da problemet optræder i flere besætninger uafhængig af hinanden.

Problemet undersøges nu af firmaet bag vaccinen.​

Tilbage

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>