​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Intern Smittebeskyttelse

De sidste par år har vi oplevet, at der i vinterhalvåret opstår problemer omkring fravænning, som kan tilskrives virusinfektioner.

Vi har set symptomer på brysthinde-, bughinde-, hjertesæk- og hjernebetændelse.

Ved dyrkning findes tit streptokokker, pasteurella mm, men det er kun såkaldte sekundære infektioner, hvorimod det grundlæggende er en virusinfektion. Grisene bliver utrivelige i forbindelse med fravænning og der ses forhøjet dødelighed.

Dvs. for at finde årsagen til disse problemer, skal der udover en almindelig undersøgelse med dyrkning og resistensbestemmelse også, laves undersøgelse for virus. Det vi har set i de fleste tilfælde er influenza, enten en af de kendte grisetyper, eller den såkaldte pandemiske influenza. Men PRRS kan lave de samme problemer.

For at undgå disse problemer i den kommende vinter er det nu, der skal være fokus på forebyggelse.

Det er især 2 områder, som kræver særlig opmærksomhed, nemlig klima/miljø og intern smittebeskyttelse.

Virus trives godt i fugtigt miljø. Det er en af forklaringerne på, at vi ser større problemer i vinterhalvåret. Ventilationen kører tit på et absolut minimum, for at der kan opretholdes en tilstrækkelig temperatur i stalden. Der må dog aldrig ventileres under minimumsbehov. Dette behov er afhængigt af antal kg gris, som ligger i en sektion, da den fugt og CO2, grisene producerer, skal fjernes. For at være klar til vinteren, er det nu, ventilationen skal efterses og indstilles. Hvis det så senere viser sig, at grisene fryser og klumper sammen skal der tilsættes varme. Ventilationen må ikke skrues ned til under minimumsbehovet.

Når vi snakker om intern smittebeskyttelse, er det følgende punkter der skal være fokus på:

  1. Flyt mindst muligt rundt på grise i farestald – så mange grise ved egen so som muligt
  2. ​Kanyleskift – maks. 1 kuld pr. kanyle ved vaccination og smertebehandling ved kastration.
    ​En kanyle er 1000 gange mere farligt i forhold til smittespredning end gødning er.
  3. ​Hvis man bruger en vogn med kasser på til opsamling af grise ved kastration, jernbehandling og andre rutinebehandlinger, skal denne som minimum vaskes og desinficeres sidst på dagen, så den kan stå i rengjort tilstand til næste dag.
  4. 2 knive til kastration i brug ad gangen. Den kniv man ikke bruger, kan så stå i desinficerende væske (fx Virkon-S) og på denne måde opnås en længere indvirkningstid end når kniven bare bliver dyppet i desinfektionsvæske.
  5. Der må ikke være fravænnende grise i farestalden. Så snart grisene ikke drikker mælk mere, stiger udskillelse af bakterier og virus markant.
  6. ​Alt ind/alt ud på sektionsniveau, tøj og støvler pr. sektion samt separat værktøj pr. sektion er også med til at mindske smittespredning.
  7. ​Husk også at vaske og desinficere hænder mellem hver sektion.​

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>