​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Mavesår i slagtesvinebesætninger

Artikel i Hyologisk september 2007. Af fagdyrlæge Søren Christiansen.
Mavesår har været et stort problem i løbet af vinteren 2006/2007. Artiklen vil gennemgå 4 udbrud af mavesår og klarlægge mulige årsagssammenhænge


Mavesår – praktiske erfaringer i slagtesvinebesætninger

Case 1
Slagtesvinebesætning med 1200 stipladser – grise fra flere 6-CHR-numre men samme status.
Indkøbt pelleteret foder.
Pludselige dødsfald hos pæne grise 2 uger efter indsættelse.
4 døde grise blev obduceret. Mavesækkene var fyldt med et stort koagel og blodet kunne følges ned gennem tarmsystemet. Alle 4 grise var forblødt fra et stort, kraterlignende sår i mavens hvide del. Dødårsag: kronisk, blødende mavesår.
I alt døde 20 grise af mavesår fra besætningen over en periode på 3 uger.
Alle de døde grise stammede fra den samme leverance på 180 grise fra det samme CHR nummer – de kom fra samme sobesætning og samme klimastald. Mange af de øvrige grise fra samme CHR-nummer må også have haft mavesår.
Grisene fra de andre 5 CHR-numre havde ingen symptomer på mavesår, og der var slet ingen døde grise i perioden fra disse andre CHR-numre.


Konklusion: Mavesår kan opstå tidligt i forløbet – sandsynligvis i klimastalden – og først senere – i slagtesvinestalden – give problemer med klinisk mavesår.


Case 2
Lille slagtesvinebesætning med 400 stipladser. Kontinuerlig indsættelse af grise fra den samme sobesætning.
Indkøbt pelleteret foder.
I en måned havde de haft store problemer – 3-4 uger efter levering begynder grisene at puste, de bliver sløve og blege, og de taber sig. Ejeren stiller diagnosen lungebetændelse.
Der blev behandlet mange grise med Penicillin, alligevel var der mange dødsfald – det var ligesom om, medicinen ikke virkede.
Vi obducerede 2 grise, som var døde på 2 dage. Ganske pæne og velnærede grise. Ca 45 kg. Mavesækken var fyldt med et sort indhold = fordøjet blod. Der var ingen blod i tarmen hos grisene. Begge grise havde et stort – krateragtigt – sår omkring spiserørets indmunding i mavesækken. Diagnose: akut, blødende mavesår.


Sobesætningen, som grisene bliver indkøbt fra, færdigfeder langt de fleste grise i en selvstændig slagtesvinestald. Sobesætningen havde ingen dødsfald som følge af mavesår i den tilsvarende periode.
Sobesætningen bruger udelukkende hjemmelavet tørfoder.


Konklusion: Pelleteret foder øger risikoen for mavesår.


Case3:
Stor slagtesvinebesætning – over 25 000 årligt. Grisene produceres på flere forskellige ejendomme og med forskellige staldsystemer. 2 af staldene har dybstrøede stier. Resten (8 stalde) har spalter eller delvist spaltegulv. Grisene sættes ind i hold af 900 fra den samme sobesætning. For at have plads nok til et af ugeholdene bliver den ene dybstrøede stalde fyldt sammen med en spaltestald.
Alt foder er indkøbt pelleteret foder – samme blanding fra samme firma.
I marts måned var der store problemer med grisene. Grisene blev blege og nedstemte og døde – trods intensiv behandling med injektionsmedicin. Medarbejderne havde ikke nogen præcis diagnose – men mente det var lungebetændelse.
Vi obducerede 3 grise: Mavesækkene var fyldt med et stort blodkoagel, tarmene var fyldt med sort tyndt indhold. Diagnose: kronisk blødende mavesår.
Alle døde og syge grise grise kom fra fuldspalter eller delvist spaltegulv. Der var ingen syge eller døde grise fra de dybstrøede stalde – selvom grisene kom fra samme ugehold.


Efterfølgende blev det aftalt, at der med det samme der blev observeret et muligt mavesår, blev grisen flyttet til dybstrøelsen i sygesti – men det havde overhovedet ingen effekt, grisen døde alligevel.


Konklusion: Dybstrøelse og halm hæmmer over tid udviklingen af mavesår, men dybstrøelse og halm har ingen helbredende effekt på allerede udviklede mavesår.


Case 4
Sobesætning med 420 søer. Alle grise fedes på 2 selvstændige ejendomme. Alle døde grise bliver obduceret på begge ejendomme.
Ejendom 1:
Fuldspaltet. Vådfoder. Indkøbt pelleteret foder.
33 % af de døde grise havde dødsårsagen mavesår i 2006
Ejendom 2:
Fast bund med strøelse og udmugning i midten med linespil (straw flow). Tørfoderautomater med indkøbt pelleteret foder.
15 % af de døde grise havde dødsårsagen mavesår i 2006.


Konklusion: Halmstrøet leje hæmmer udviklingen af mavesår over tid

Tilbage

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>