​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Pattegriseliv

Pattegriseliv projekt 1 blev afsluttet på et stormøde i december. Projektet blev startet i marts 2014, og gennem 3 forskellige modeller blev det forsøgt at få så mange pattegrise som muligt til at overleve. I de 3 modeller har fokus ligget på management, ledelse, eller tilknytning af en mentor til besætningen.

Undervejs blev der uddelt gule trøjer til besætninger med den laveste totaldødelighed og på det afsluttende møde blev trøjen uddelt til den besætning, der var endt på den laveste totaldødelighed.

Vinderen af hele projektet blev ”Team Haubjerg” fra No ved Ringkøbing, som var med i modellen ”management”. Besætningen drives i en I/S med Jeppe Haubjerg og hans far, Leif. Der er 2 ansatte, Joanna og Hunor. Joanna har primært ansvar i farestald og Hunor i løbe-/drægtighedsstalden.

Igennem projektet har der på de månedlige rådgivningsbesøg været fokuseret på kuldudjævning, ammesostrategi og ikke mindst intern smittebeskyttelse i et tæt samarbejde med teamet, svinerådgiver og dyrlægen fra Vet-Team.

Teamet har i projektet reduceret totaldødelighed fra 21,3 til 16,1 %, samtidig steg antal fravænnede grise/årsso fra 34,0 til 37,4.

Det, som de ansatte i besætningen især har været gode til, er at vurdere, hvilke grise der skulle flyttes og, måske endnu vigtigere, hvilke grise, der skulle have en chance ved egen mor. På denne måde blev der kun flyttet grise, når det virkeligt var nødvendigt. Antallet af flytninger blev begrænset betydeligt, og dermed også flytning af smitstof igennem farestalden. Samtidig steg søernes egen-fravænning til 12,5-13 grise. For at dette kan lykkes, skal alle grise gennemgås grundigt HVER dag.

Smittespredning blev sænket yderligere ved tiltag som hyppige kanyleskift, desinfektion af kastrationstang, fokus på halekupering/lukning af såret, pasning af mindste grise først/syge grise sidst osv.

Sektionering og fokus på griseflow var også med til at undgå smitte fra kuld til kuld.

Der har igennem hele projektet været fokus på klima/nærmiljø for pattegrisene. En gris, der fryser, er meget modtagelig for alle mulige sygdomme. Varme omkring faring og gode pattegrisehuler og ”huletræning” er med til at sikre, at grisene ikke kommer til at fryse.

Alle disse tiltag, sammen med en flok medarbejder der har været meget motiveret, har bidraget til det gode resultat.

På det afsluttende møde var der også en præsentation om opdræt af grise uden antibiotika, og det viste sig, at med de samme principper kunne der opnås en stor reduktion af antallet af grise, der skulle behandles med medicin. Så konklusionen må være, at disse tiltag er med til at styrke grisene og hæve sundheden i farestalden.​

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>