​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

PEDV – Porcine Epidemic Diarrhea


Bliver det den nye udfordring for dansk svineproduktion?

I hvert fald ramte denne sygdom USA den 17. maj 2013 og har nu bredt sig til store dele af landet. Til dato er der bekræftet udbrud i 199 besætninger – heraf er de 47 rene sofarme. PEDV blev påvist i Europa i 1971 og igen i Asien i 1982. Der har været sporadiske udbrud i Asien siden da – men først de seneste år af større omfang

Sygdommen rammer oftest grise i farestalden eller netop fravænnede grise. Dødeligheden ved introduktion af sygdommen i en usmittet besætning kan variere meget – afhængig af grisenes alder, men kan være op mod 100% ved grise under 7 dage – hvorimod grise over 7 dage har store chancer for at overleve sygdommen.

I USA rapporteres tab i størrelsesordenen 100.000 smågrise siden sygdommen startede.

Hvad er PEDV og hvordan giver det sig udslag i besætningen?

PEDV er forårsaget at et virus tilhørende Coronafamilien, der tillige omfatter det yderst farlige TGE virus. TGE (Transmissible Gastro Enteritis) er anmeldepligtig i EU. Der er INGEN krydsreaktion.

Symptomerne er næsten de samme for begge virussygdomme: grisene får akut voldsom diarre og opkastninger, og op mod 100% af grisene kan blive syge. Tiden fra virus kommer ind i besætningen til sygdomsudbrud kan være kort 22-36 timer – men oftest går der 2-4 dage.

Sygdommen kan angribe alle størrelser af grise, men er værst hos grise i farestalden og de ny-fravænnede grise. Grise under 7 dage er svære at redde.

Behandling af sygdommen er først og fremmest væske til dyrene og understøttende medicin, inden det er for sent.

Hvordan spredes denne sygdom.

Sygdommen smitter via gødningen – både den direkte vej fra gris til gris samt den mere indirekte ved inficeret tøj, støvler, redskaber og transportvogne, lastbiler.

I USA er spredningen især sket via inficerede lastbiler, der ikke er vasket og desinficeret mellem transporterne. Undersøgelse af 669 svinetransporter til slagterier i Midtvesten viste at 17% af vognene var inficeret med PEDV, og for hver vogn der ankom til slagteriet med PEDV – kørte 1,2 vogn fra slagteriet med PEDV – skræmmende.

Forebyggende bør man i lande med PEDV indføre regler svarende til de danske SPF regler, herunder opdragelse af personale og chauffører. Da vask og desinfektion af lastbiler – inden de forlader slagterierne, ikke er obligatorisk i USA, kan smitten let overføres til besætninger, der ellers ikke er smittet.

Når en ny besætning smittes er det vigtigt at hele besætningen gennemsmittes hurtigst muligt – så dyrene danner antistoffer og hermed beskyttes for akutte tab.

Der er ingen risiko for mennesker ved denne virussygdom.

SMITTEBESKYTTELSE SKAL SKE VED STALDDØREN

Derfor er det vigtigt endnu en gang at gennemgå regler for ekstern smittebeskyttelse af din svinebesætning med de folk, som kommer i din besætning. På den måde kan du forhåbentlig sikre besætningen mod sygdom på de områder, hvor du selv har indflydelse. Besætninger med udenlandsk arbejdskraft skal sikre sig, at medhjælpen har forstået reglerne om karantæne. Det samme gælder for danskere, som skal på ferie i lande, hvor der er risiko for at slæbe smitte med hjem. Hvis ikke du har været i kontakt med svin eller andre dyr, er risikoen for at overføre smitte til grisene lille. Karantæne efter besøg i udlandet er mindst 24 timer. Ved besøg i høj-risiko-lande skal der være en karantæne på 48 timer.

Høj-risiko-lande er lande uden for EU + Grækenland, Italien, Polen, Estland, Letland, Litauen, Bulgarien, Ungarn og Rumænien. I USA og Kina er der voldsomme udbrud af PED, så det er SUPER vigtigt, at karantænetiden på 48 timer overholdes, hvis du eller dine medhjælpere har været på besøg i disse lande.

Sygdommen PED findes i en mild form i Sydeuropa, så lad være at besøge en svinebesætning der, når familien er på ferie.

Giv aldrig køb på tøjskifte ved indgang til staldområdet og selvfølgelig kun adgang i besætningens fodtøj. Fødevarer fra udlandet er bandlyst i besætningsområdet, men lav en generel regel om at mad fra udlandet ikke medbringes til brug i den private husholdning efter ferien.

Ved eksport af grise er det vigtigt at sikre sig, at lastbilen er TOTAL ren ved ankomst til besætningen. Brug Danish godkendte transportører eller kræv et vaskecertifikat af chaufføren, inden grisene læsses. Hvis bilen har kørt i et højrisikoområde med hensyn til svinepest og klovsyge, skal den holde 48 timers karantæne efter vask og desinfektion, inden den må komme i en dansk svinebesætning.

Det er vigtigt at reglerne overholdes, og at personadgangen begrænses for at undgå smitte til danske grise af sygdomme med uoverskuelige økonomiske konsekvenser.​​

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>