​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Rygspækscanning og huldstyring

Rygspækscanning bliver brugt i nogle besætninger for at sikre et ensartet huld igennem hele cyklus og dermed spare på foderomkostninger. En so, der bliver for fed inden faring, kommer dårligt i gang med at æde efter faring, taber sig og skal fedes op igen i næste drægtighed. Hver 50 kg vægttab koster ca. 200 Fes at sætte på igen. Der vil altid være et vægttab i farestalden, men hvis det kan begrænses til fx 20 kg, spares 120 Fes per cyklus, dvs. ca. 275 Fes pr. årsso.

Den teoretisk beregnede optimale foderoptagelse pr. årsso er ca. 1300 Fes ved 4 ugers fravænning. Hver ekstra diegivningsdag koster 8 Fes mere.

Formålet med rygspækscanning er derfor at få ensartede søer i farestalden med korrekt rygspæktykkelse.

Tidspunkter, der anbefales til rygspækscanning:

·​Ved fravænning – hvor meget skal der fodres for at komme i huld igen

·​4 uger efter løbning – er huldet OK, indsættes soen på den rigtige kurve i drægtighedsstalden

·​60-70 dage i drægtighed

·​Ved faring – kontrol af kurver + management, her afsløres evt. fejl

Den første og sidste scanning er de vigtigste. Ved tidsnød kan scanningen ved 60-70 dage og evt. den 4 uger efter løbning udelades.

Rygspækscanning er en meget mere præcis metode til huldstyring end huldstyring på øjemål eller ved at mærke på søerne.

Mål fra VSP er, at søerne kommer ind i farestalden med 16-19 mm rygspæk og må tabe sig 3-4 mm i farestalden.

Hvis søerne scannes regelmæssigt, kan udviklingen i besætningen følges og sættes op i en graf, som vist nedenfor, hvor andel af tynde søer, fede søer og søer i passende huld sammenlignes over tid:​

Ved at måle rygspæk ved fravænning og sammenligne det med antal totalfødte ved næste kuld, kan det afgøres, om søerne taber sig for meget og dermed får færre ægløsninger.

At det har en betydning, kan ses på grafen. Søer i normalt huld får næsten 2 grise mere i næste kuld end søer, der er for tynde eller for fede.​

Rygspækscanning ved faring kan sammenlignes med dødfødte. Kan det ses, at fede søer får mere farefeber og dermed flere dødfødte? Eller mangler tynde søer energi og har derfor en forlænget faring med flere dødfødte?

Et eksempel fra en besætning, hvor Vet-Team har lavet rygspækscanning, viser faktisk, at tynde søer får færre dødfødte.

Samtidig viste det sig, at søer, der var tynde ved faring fravænnede flere grise.

Der skal flere målinger til, også i flere besætninger, for at kunne konkludere, at søerne gerne må være tynde ved indsættelse i farestalden. Men hvis dette passer, kræver det stor fokus på fodring i farestalden for at undgå, at søerne bliver for tynde og dermed mister totalfødte i næste kuld.

Dyrlægerne i Vet-Team kommer gerne ud for at scanne søer i din besætning. Hvis man så bliver overbevist om brugbarheden af rygspækscanning, kan man selv anskaffe en scanner. Prisen ligger omkring 4200 kr.​

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>