​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Sokkeprøver til diagnostik af diarré

Af Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg, gh@vet-team.dk

Pr. 1. januar 2013 trådte det nye veterinærforlig i kraft.

Indtil videre har vi ikke mærket så meget til det, da der først skal laves en række nye bekendtgørelser, der tager udgangspunkt i det nye forlig. Disse bekendtgørelser forventes i løbet af 2013, de fleste nok først efter sommerferien.

Laboratorieprøver

Et af de nye tiltag, der forventes at komme krav om, er udtagelse af laboratorieprøver hvis der bruges flokmedicinering. Flokmedicinering er defineret som medicinering igennem foder eller drikkevand.

Disse laboratorieprøver skal bekræfte behovet for flokmedicinering. Hvor tit det skal gøres, afhænger af den rådgivningskategori besætningen er i. For langt de flest besætninger vil det være én gang om året, men for besætninger med gult kort, eller besætninger der pga. andre årsager er kommet i kategori ekstra eller skærpet rådgivning, kan der være tale om undersøgelser hver 8. eller 4. måned.

​Fem af dyrlægerne i Vet-Team er kommet med i et forsøg fra KU Sund (Landbohøjskolen), med hver 2 besætninger, hvor der prøves at finde frem til nemmere og mere præcise måder at udtage gødningsprøver på ved grise med diarré.

Undersøgelse går ud på, at landmanden ringer, når han mener at der er behov for medicinering af en sektion. Antallet af diarréklatter i sektionen tælles og dette skrives på et skema, hvor der også skrives hvor mange grise, der er i sektionen og antallet af stier. Der udtages 20 almindelige gødningsprøver, 10 fra diarréklatter og 10 fra almindelig gødning. Disse prøver bliver undersøgt på almindelig vis for forskellige bakterier. Samtidig udtages der en sokkeprøve. Dette går ud på, at man tager en sok udover begge støvler og går en tur igennem stierne, der hvor der er mest gødning. Efter den tur tages sokkerne af, puttes i en pose og sendes til laboratoriet. Gødningen på sokkerne bliver undersøgt på samme måde som gødningsprøver. Hvis det viser sig, at sokkeprøverne er lige så følsomme som 10 gødningsprøver, kan der stilles en diagnose meget nemmere og billigere i fremtiden.

DTU i København og laboratoriet i Kjellerup arbejder på at udvikle færdige pakker på undersøgelser for diarré og lungelidelser, hvor der undersøges for flere sygdomme på én gang.

Om der skal behandles eller ej, vil dog altid være noget der skal vurderes ud fra det kliniske billede i kombination med laboratoriesvar. Selvom der ikke kan påvises noget med laboratorieundersøgelse på et tidspunkt, kan der godt være behov for behandling.

 Eksempel af 2 svar fra forsøget:

Laboratorieundersøgelser (qPCR):

Sokkeprøve

E. coli F18, L. intracellularis, B. pilosicoli påvist

Pool af 20 gødningsprøver

E. coli F18, L. intracellularis, B. pilosicoli påvist

Samlet konklusion:

Andelen af grise med infektiøs enteritis/colitis vurderes flere end 15%

Det antages derfor at antibiotikabehandling var nødvendigt på det tidspunkt prøverne blev udtaget

Årsagen til diarre vurderes at være en blanding af infektionerne,

hvor E. coli F18 og L. intracellularis findes i færre end 15% af grisene, mens B. pilosicoli findes i flere end 15% af grisene.

Laboratorieundersøgelser (qPCR):

Sokkeprøve

L. intracellularis, Escherichia coli F4 påvist

Pool af 20 gødningsprøver

L. intracellularis, Escherichia coli F4 påvist

Samlet konklusion:

Andelen af grise med infektiøs enteritis/colitis vurderes flere end 15%

Det antages derfor at antibiotikabehandling var nødvendigt på det tidspunkt prøverne blev udtaget.

Årsagen til diarre vurderes at være en blanding af infektioner,

hvor E. coli F4 forekommer i flere end 15% af grisene, mens L. intracellularis findes i færre end 15% af grisene.


​Vurdering af gødning i forbindelse med forsøget:

Normal gødning:​

Diarré:​

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>