​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

​​​Tarmbrand eller cocciodiose – spørgsmålet om hønen og ægget

Husk at ryste flasken ved forebyggelse af coccidiose

I november 2015 oplevede en besætning med 1200 søer en øget pattegrisedødelighed. Grisene døde pludseligt, uden sygdomstegn. Der blev foretaget obduktion af mange grise, og i flere af dem fandtes tarme, der kunne tyde på akut tarmbrand. Der blev indsendt grise til laboratoriet i Kjellerup, og ved dyrkning blev der påvist massiv mængede af Clostridium perfringens, type C (tarmbrand).

Besætningens vaccinationsrutiner blev gennemgået, jeg var (uanmeldt) med til en vaccinationsrunde, og køleskabet blev tjekket, uden at der blev fundet fejl. Sprøjterne var rene, kanylelængden var den rigtige, og vaccinationssted på søerne var i orden.

Samtidig blev der sat fokus på hygiejne i stierne, koncentrationen af desinfektionsmiddel blev sat op for at have en større effekt på clostridier, da de laver sporer, der er meget modstandsdygtige overfor desinfektion.

Pattegrisedødeligheden var ikke så massiv, som det nogle gange kan ses ved en klassisk tarmbrand, men blev ved med at være for høj. Mange af de grise der døde, var mellem 10 og 14 dage gamle, og det kunne derfor tyde på, at det ikke var tarmbrand alene, som var problemet..

I december 2015 blev der igen indsendt grise til Kjellerup. I 5 af de 6 indsendte grise blev der atter påvist massiv mængde Clostridium type C. I 3 af grisene blev der samtidig påvist massiv udskillelse af coccidier.

​Cocciodiose forebyggelse blev gennemgået, og som det kan ses på grafen, faldt pattegrisedødeligheden, dog med stor udsving fra uge til uge.

Der blev løbende obduceret grise, og mange af dem havde tegn på tarmbrand.

I maj 2016 blussede problemerne op igen, og billedet var det samme. Akutte dødsfald hos pattegrise 10-14 dage gamle med tarmbrand lignende forandringer på tarmene.​

Da det igen ikke var det klassiske tarmbrandbillede, fik vi mistanke om, at der måtte være en anden sygdom, som svækkede grisene. Da der også var en del kuld med coccidiose- lignende diarré, blev der igen undersøgt gødningsprøver for coccidie-æg. Der blev påvist moderat til massiv smitte.

Spørgsmålet er nu, om der er tale om resistens, om der er fejl ved præparatet, eller om der er fejl ved behandling.

Man skal huske, at alle midler mod coccidiose skal rystes godt både før brug og ind mellem de enkelte grise, da de er lavet som suspensioner. Det vil sige, at det aktive stof lige så stille bundfalder over tid.

Hvis der hældes medicin fra 1 liters flasker til små flasker, skal de også rystes godt, før omhældning finder sted.

Der kan være tale om, at der er forskel på præparaterne m.h.t. størrelse på krystaller. Dvs., at nogle præparater måske bundfælder hurtigere end andre. I denne besætning blev der skiftet til et andet coccidiose præparat, og det ser ud til at have løst problemet i første omgang. Hvis der opstår problemer igen, må vi overveje, om der kan være tale om resistente coccidier . Det er en undersøgelse, som ikke laves i Danmark.​

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>