​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Vaccination mod Ap2

Artikel skrevet af fagdyrlæge Søren Christiansen til Hyologisk, januar 2008
Ny vaccine mod Ap2 må bruges i opformeringsbesætninger


Mange besætninger har store problemer med ondartet lungesyge forårsaget af en eller flere af de forskellige Ap-typer.


Den ondartede lungesyge kommer til udtryk i form af pludselige dødsfald eller kroniske lunge- eller lungehindebetændelser.


Den ondartede lungesyge kan give store tab.


Der findes flere vacciner på markedet mod ondartet lungesyge.

Ny vaccine

Nu har medicinalfirmaet Salfarm Danmark A/S sendt en ny vaccine på markedet, som kun beskytter mod ondartet lungesyge forårsaget af Ap2. Der er altså ingen krydsreaktion til de andre Ap-typer.


For produktionsbesætninger – der kun er inficeret med Ap2 – er det en fordel med en ren vaccine i forbindelse med SPF-status, transport af grise og indkøb af avlsdyr. Hvis blodprøverne i en produktionsbesætning kun viser reaktion for Ap2, kan de efterspørge avlsdyr med samme status og bibeholde denne på trods af vaccination mod ondartet lungesyge.


For avls- og opformeringsbesætninger har det indtil nu reelt ikke været muligt at anvende vacciner mod ondartet lungesyge forårsaget af Ap2 på grund af krydsreaktion med andre Ap-typer. En vaccination med ”de gamle” vacciner kan dække over en infektion med nye Ap typer, da det ikke er muligt at se om antistoffer i en blodprøve skyldes infektion eller vaccination. Derfor vil en vaccination med en af ”de gamle” vacciner give betinget status for samtlige Ap-typer.
En afprøvning blev foretaget i en dansk opformeringsbesætning med henblik på at få lov af SPF til at benytte vaccinen i opformeringsbesætninger.


Beskrivelse af besætningen

Hans Kristian Larsen har en opformeringsbesætning med 700 søer.
Besætningen blev i 2004 saneret for Mykoplasma og PRRS.
Siden 2004 har besætningen kun været inficeret med Ap2. Hans Kristian Larsen har længe haft et ønske om at vaccinere mod Ap, men ønsker at være sikker på at en evt. vaccination ikke dækker over en eventuel infektion med andre serotyper.


Besætningen består af 3 ejendomme:
Besætning 1: søer + grise indtil 30 kg.
Besætning 2: polte til salg.
Besætning 3: galtgrise til slagtning.


Selve afprøvningen

SPF i Vejen krævede to gange 140 blodprøver – et sæt før og et efter vaccination med Hyobac App2, som var fri for Ap- serotyperne 1, 5, 6, 7, 10, 12. Hvis der ikke var krydsreaktion kunne vaccinen godkendes af SPF.


145 galtgrise i besætning 3 blev øremærket, blodprøvet, og fik første vaccination med Hyobac App2.

Billede 1: Forberedelse

Fra venstre: Hans Larsen, Ole Høgh, Søren Christiansen og Peter Olesen​

​Billede 2: Øremærkning, blodprøvning og vaccination. Bemærk at dyrlægen (med ryggen til) er den eneste der sveder…

Billede 3: Grisene var upåvirkede efter vaccinationen.​

​Efter 14 dage blev galtgrisene vaccineret anden gang med Hyobac App2.

Efter 28 dage blev der igen udtaget blodprøver. Der blev udtaget 144 blodprøver, da en gris i mellemtiden var død af tarmblødning
Blodprøverne fra dag 28 blev undersøgt for Ap-typerne 1, 5, 6, 7, 10, 12.
Alle prøverne var negative for alle serotyperne
– undtagen én gris, nr 134, som reagerede svagt overfor Ap1.
Det kunne være en tilfældighed – en såkaldt ”falsk positiv”.
Blodprøven fra dag 0 fra gris nr 134 blev tøet op og undersøgt for Ap1. Denne prøve var negativ.
3 uger efter blev der igen udtaget en blodprøve af nr 134. Også denne prøve var negativ. Det kan derfor konkluderes at den ”positive” blodprøve var en ”falsk positiv”.

Vaccinen er ren

Der blev ikke observeret bivirkninger ved brug af vaccinen i besætningen. Ud fra afprøvningen konkluderes det, at. Hyobac App 2 er en ren vaccine, som ikke giver krydsreaktion med de andre Ap-serotyper.
SPF har derfor godkendt vaccinen til opformeringsbesætninger.
Vaccinen kan også uden risiko bruges til søer og grise i produktionsbesætninger, der er smittet med Ap2.
Det er ikke muligt at vurdere selve effekten af Hyobac App2 på forekomsten af lungesyge ud fra denne afprøvning.

Godkendelse:

Hyobac App2 er ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen, men sælges på dispensation fra Veterinærinstituttet, når visse kriterier er opfyldt.

Opformeringsbesætninger

Som noget helt nyt er det nu reelt muligt at bruge Hyobac App2 i opformeringsbesætninger, der kun er smittet med Ap2 og bibeholde SPF-status.

Tilbage

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>