​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Månedens Fidus

Oktober 2020

Tjek af brokgrise før levering til slagteriet med brug af mobiltelefonens kamera:

For at lette tjek af (især) undersiden af store brok for sår, kan mobiltelefonens kamera, evt. med selfiestang bruges.

Billede af brokken fra undersiden samt billede af hele grisen med brokket set fra siden kan bruges som en intern dokumentation for, hvordan de sendte grise har set ud ved levering.

Januar 2020

Drejelig bøjle med varmelampe i farestien omkring faring

Selvom denne fidus er en ”Gammel Nyhed”, er den stadig absolut interessant. Det er vigtigt for pattegrisenes overlevelse, at de ikke bliver for kolde efter fødsel.

Dette sikres her ved at hænge varmelampen på den drejelige bøjle på siden af soen under faring.

Når soen starter med at fare placeres lampen på siden af soen i højde med patterne. Indenfor det 1. levedøgn drejes lampen gradvist op mod grisehulen og op i selve hulen (låget åbnes evt. kortvarigt). Når grisene er i hulen i løbet af 1. levedøgn flyttes varmelampen til låget i grisehulen.

Dette kræver selvfølgelig lidt arbejde, men det vil det også gøre, hvis man skal rundt og lappe på skader hos nyfødte nedkølede grise med tildeling af energi boost osv.​

Oktober 2019

​​Ko-madrasser til sygestier

Ko-madrasser kan bruges til at lave en super sygesti til søer.

Den viste madras kan købes hos f.eks. ”STALDMÆGLEREN” og leveres med ”det hele”. Det vil sige, der medfølger plastik til underlag, 7 cm tyk blød madras, gummi til at lægge over og lister, skruer samt bor. Så send sti-mål, og der kommer et samlesæt klar til brug, som er IKEA værdigt.

Behovet for sygestipladser vurderes at være ca. 5 % ved elektronisk sofodring og æde/hvilebokse. Hvis der er konkurrenceprægede fodringsprincipper (gulvfodring, vådfoder) anbefales 10 % sygestipladse

September 2019

Reducer dødfødte

Grafen er fra en besætning, der tildeler et produkt, der hedder Vigosine til søer inden faring og viser et fald i dødfødte pr. kuld fra 1,9 til 1,5 siden man begyndte at bruge produktet.

Vigosine er et flydende produkt og dosis er 40 ml/so/dag i 3-4 dage inden faring. Vigosine kan købes hos f.eks. Hatting og Danish Agro. Pris pr. so pr. dag er ca. 2,50 kr.

Maj 2019

Et godt eksempel på sygesti til søer

Denne sygesti er lavet i en ældre klimastald, som ikke var i brug til klimagrise længere. Det var forsøgt at lave sygesti med gummimåtte som blødt underlag, men det fungerede ikke optimalt. Landmanden fik ideen med at tage ristene væk over den ene kumme og fylde kummen ca. 2/3 del med sand og halm for resten. På den måde har søerne fået en rigtig god bund at stå fast i, og den er med garanti blød.

Landmanden udtaler, at de to sygestier har fungeret i 6 måneder. Der er endnu ikke muget ud i dem, og det er langt fra nødvendigt endnu. De fungerer super godt, og de har lavet den sidste stald om til endnu en sygesti som den på billedet.​

Februar 2019

Spejl til undersøgelse af brokgrise

BROK-grise er et stort problem i de fleste slagtesvinebesætninger. Der er stort fokus på, om en gris med brok er transportegnet, eller der er sår på brokket. Til at hjælpe med at se, om der er sår på brokket, har en producent konstrueret denne løsning

Marts 2018

Udtørring/opvarmning af stalden

Når der bruges varmekanon forsvinder en del af varmen ofte direkte ud med ventilationen, eller den varme luft fordeles ujævnt i stalden. Problemet ses især, når der er grise i stalden.

Anette og Niels Martin Sandgård har løst en del af problemet med denne nemme løsning.

​En kornblæser sættes foran varmekanonen og sender luften videre gennem kornrørene, der ligger langs hele sektionen. På siderne af rørene er der med jævne mellemrum 5 x 20 cm huller, der fordeler den varme luft i stalden. Og det virker!

Man kan også sætte varmekanonen direkte en meter foran røret med god effekt.​​

Januar 2018

Kuvøse til små og kolde pattegrise efter fødsel.

Kuvøsen kan også bruges i forbindelse med kuld-udjævning, så grisene ikke bliver kolde, mens der findes en amme.

Kuvøsen er indrettet i en to-delt fodervogn, som gør det muligt at holde grisene opdelt i to grupper. Der laves et låg, som er hængslet i midten, så den ene afdeling kan være lukket og den anden åben samtidig. Varmelampen er beregnet til grisehuler. Fordelen ved den er, at den er temperaturstyret og selv slår fra ved den indstillede temperatur. Vognen trækkes med rundt ved gennemgang af grise, så den er let at bruge. Som det kan ses, er det muligt at sætte nogle ting på enden af vognen, på en del, som ikke kan åbnes.

August 2017

Vand til fravænningsgrise:

Det er vigtigt, at de fravænnede grise hurtigt kommer i gang med at æde og drikke. For at grisene let kan lære at drikke, bliver de tit tilbudt vand i trug, eller der bliver trykket vand ud ved foder. På billedet ses en let metode til, at der altid er lidt vand i foderautomaten.

Der monteres en lille hane på vandslangen, som går ned til drikkeniplen. Derefter monteres et stykke slange på hanen og hen over foderautomaten. Slangen fastgøres med et par elektrikkerstrips på tremmer ved automat og Vupti: Så bestemmer du selv, hvor meget det skal dryppe, de første dage efter fravænning.

Vigtigst: grisene har let adgang til vand fra fravænning.

Juni 2017

Rodemateriale til søer i bokse:

Med en vinklesliber skæres en enkel jernstang over (se pil). Stangen bøjes lidt ud og der sættes et rør hen over. Stangen svejses fast igen og en lægte sættes i røret. På denne måde sidder røret godt fast, men der opnås ekstra bevægelse af pinden i bunden.​

Februar 2017

”Handsfree og nålefri vaccination med Idal”

Når Idal-en skal bruges til 2 vacciner på grisene (Mycoplasma og PCV-2), kan denne løsning være en hjælp.

To sprøjter er placeret på at bræt med elastikker. Bræt monteres på sti inventar. Der findes en ”dims” eller strips, der kan holde knappen trykket ind.

Herefter løftes grisene en efter en og vaccineres med begge vacciner.

November 2016

Salmonella og redskaber

Mange besætninger oplever positive salmonella tal. Desværre flere end tidligere. Anbefalingerne lyder blandt andet på rene redskaber, støvler m.m. pr sektion. Ofte droppes det igen, fordi støvler flyder på gangene og fyldes med skidt, når gangene vaskes. Her er et lille eksempel på, hvorledes det nemt og logisk kan løses.​

Oktober 2016

Multiplade

Det kan nogle gange være svært at få placeret sæbe-desinfektionsgel og papirhåndklæder på en samlet og overskuelig måde. Ved at fastgøre alle dele på en træplade og derefter skruen pladen op på væggen er ting til håndvask og desinfektion samlet på en praktisk måde.​

April 2016

Indstilling af farebøjle

I ældre, mindre farestier kan der ved skråstillede farebøjler, være problemer med plads til grisene, når der skal dies. Hvis man ligestiller bøjlen er der pladsproblemer bag soen ved faring. Derfor har man i denne besætning monteret et beslag, så farebøjlerne kan flyttes, når der er behov for det. Bøjlen fikseres på baglågen, som vist på billederne.

I praksis håndteres det sådan: Der er monteret et ben på bøjlen og den bliver flyttet til midten af stien efter kastration. Boksen kan ikke åbnes uden værktøj, når den er i midteposition. Så derfor ventes til efter dag 4, så det er nemt at lave fødselshjælp osv. uden værktøj.

Her i besætningen har det hævet fravænningsvægten, og der ses et markant fald i ihjel lagte grise. Søerne malker 13 grise indtil fravænning.​

Februar 2016

Vaccination

Den nye metode til vaccination med IDAL sprøjten, hvor der tildeles en lille mængde vaccine med tryk, giver mulighed for en lettere arbejdsgang. Før arbejdet med vaccinationen går i gang, tildeles grisene halm lige inden for for-værket. Det er så muligt at nå at vaccinere de fleste grise ved at gå nogle gange frem og tilbage på staldgangen. IDAL sprøjte i en hånd og mærkefarve i den anden

Januar 2016

Gør dagligdagen nemmere

I en farestald skal man have mange ting med rundt og for at minimere antallet af skridt og for at effektivisere sin arbejdstid, er det en fordel med en vogn som på billedet. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan have i spandene, eller om det er klodskasser, man skal have på vognen i stedet for spande. Alt i alt er det ideen om en vogn fremstillet på en måde, så man kan have alt det med, man skal bruge ved sin daglige gennemgang i farestalden.​

December 2015

Kuvøse.

Dansk Landbrug har sat et mål om at sænke dødeligheden i farestalden, blandt andet ved at få flere svagtfødte til at overleve.

En metode til dette er at benytte kuvøser til delfin-grisene.

Der er set flere modeller, og her kan I se to af dem.

Der skal anvendes en vogn/bord med hjul, blå plastik tønde, flamingoplader, timer, og varmelampe fra Lindberg.

Tønden skæres op som vist på billedet, og der skæres plads til varmelampen. Flamingo lægges i bunden af tønden, og der fyldes godt med strøelse i. Timeren er købt i Jem og Fix til 30 kr og bruges alene til at tænde om morgenen og slukke sidst på dagen. Kuvøsen flyttes let til de sektioner, hvor faringerne sker, og anvendes til de kolde og svage grise. Grisene mærkes op, så man husker stien, de kommer fra. Når grisen lægges i kuvøsen, får den et pumpeslag med Pigletsaver, ko-råmælk eller lign.

Efter en halv til en hel time i kurvøsen, lægges grisen tillbage i stien igen.

Denne metode redder ca 50% af grisene.

En mere simpel metode, kan også fungere:

Flamingokasse med strøelse, ca 5-7 cm høj.

De svageste grise lægges i kassen.

Grisene tildeles et pumpeslag med Pigletsaver som ovenfor.

Sættes under varmelampe i hulen.

Når grisen er klar, kravler den selv ud.

November 2015

Knuderosen

Det er årstid for rødsyge, og vi har i år oplevet flere kassationer på slagteriet pga. knuderosen hos slagtesvin.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at smitten kan flyttes fra dyr til dyr ved tatovering af leverandørnummer. Rammer man en rødsyge forandring med hammeren, kan smitten overføres til de følgende dyr ved tatovering.

Inkubationstiden for rødsyge er 1-4 dage. Dvs. går der et par dage fra tatovering til levering, kan nye tilfælde nå at bryde ud, og man kan risikere at få kasseret flere dyr pga. knuderosen.

Derfor husk altid ren hammer/rene tal ved tatovering og vent, hvis det er muligt, med tatovering til leveringsdagen.

Husk også at skifte kanyle efter behandling af syge dyr!

Oktober 2015

Rene gummimåtter i sygestien

​Der er krav om blødt bund i sygestien og ofte bruges derfor gummimåtter. Ulempen er dog, at måtten tit bliver våd og beskidt og at grisen vender om på stiindretning og bruger gummimåtten som gødeareal. Hvis måtten holdes tørre, er chancen større, at grisene vil blive ved med at bruge den. En metode til at opnå dette, er at montere måtten på en vandfast krydsfiberplade. Under pladen monteres 2 lægter. I den ene ende monteres lægten på højkant og ca. i midten monteres lægten på den anden led. I den anden anden er der ingen lægte og når pladen lægges ned, vil der være et passende fald for at holde pladen ren. Måtten monteres ovenpå og der monteres en jernskinne rundtom kanten, så grisene ikke kan begynde at spise kanterne. På denne måde er det en løsning der holder i lang tid.

September 2015

Ekstra varme til små klimagrise.

Ved fravænning samles de mindste grise i et passende antal stier, hvor de kan nurses med super foder, let adgang til vand og ekstra varme. Ekstra varme kan fremskaffes på forskellige måder f.eks. med Veng-lampesystem. Nedenfor er vist en let måde at undgå træk langs gulv og give mere varme under overdækningen. De viste plader fjernes let, når grisene er så store, at de vil vælte dem. Derefter kan pladerne rengøres og være klar til næste stald. Det er vigtigt at føre tilsyn med de små grise flere gange om dagen, så der er sikkerhed for, at alle kommer ud til trug med foder, helst opblødt, og vand.

August 2015

"Pattegrisediarré"

Diarré hos pattegrise kan være et stort problem i perioder. Hvis problemet kun ses i gyltekuld 3-4 dage efter faring, kan denne fremgangsmåde afprøves:

Grisene dier hos den so, hvor de er født i 2 dage. Herefter byttes hele kuldet ud med et kuld grise, der ligger hos en ældre so. Fordelen er, at alle grise får råmælk hos den so, de er født hos. Men de såkaldte ”lactogene antistoffer”, som er lokale antistoffer, der er i mælken hos især ældre søer, beskytter grisene fra gyltekuld mod diarré. Disse antistoffer har effekt i tarmkanalen og skal ikke optages i kroppen. Grise fra ældre søer, der flyttes til gylte har fået nok af disse antistoffer med fra soen til at kunne klare sig hos gylten. For at undgå, at grisene får diarré og dermed et ”knæk”, skal bytning ske dagen før, der er erfaring for i besætningen, at diarreen starter.

Juli 2015

"Pattegriseliv"

Der er stor fokus på at sænke pattegrisedødeligheden og i den forbindelse afprøves forskellige tiltag. Det er vigtigt, at grisene hurtigt bliver tørre efter fødsel, så de ikke underafkøles og skal bruge en masse energi til at holde varmen. Der er derfor kommet fokus på, hvordan grisene undgår at blive kolde bag soen efter fødsel. På billedet nedenfor ses hvordan der kan monteres to varmelamper i en plade, som så hænges over lågen bag soen, mens faringen er i gang. Ledningen laves så lang, at den kan nå hen til det sædvanlige stik til varmelampe over grisehulen

​Juni 2015

​Rengøring af FIRST – FEEDER.

Rigtig mange bruger en First–Feeder til de mindste grise ved fravænning. Systemet fungerer godt, fordi der udfodres foder og vand samtidig. Vand er det vigtigste fodermiddel, og når der er vand og foder sammen, kommer de små grise hurtigt i gang med at æde. First- Feeder erstatter langtrug med opblødt foder.

Som det ses på billeder ovenfor, er det vigtigt, at First-Feederen rengøres fuldstændigt mellem hvert hold. Især de sidste nye modeller kræver en ekstra indsats for at blive rene. Der er en grund til, at der medfølger en stor hvid nøgle. Så husk det hver gang. Skil fodermaskinen ad, så det sorte alge-snask kan fjernes. Derved undgår grisene lettere at få diarre.

Maj 2015

Rengøring af sprøjter og trug.

​Er du træt af at gøre sprøjter rene – eller bliver det gjort for sjældent - kan det anbefales at sætte en ekstra opvaskemaskine i forrummet. Den kan så bruges alene til ting fra staldområdet.

Som det kan ses på billedet, er der fyldt med sprøjter for oven. Så er der fyldt op med trug for neden. Selv om ikke alle trug kan være der, hjælper det på opvasken. Eller kør en hurtig vask et par gange. Så er der sikkerhed for, at tingene er rene.​

​April 2015

Ekstra varme til de mindste grise efter fravænning. 2 beslag på væggen i en sti i alle klimastalde. 2 ”bøjler” med 2 varmelamper, der let kan flyttes videre til næste sektion efter 14 dage. Når der ikke er brug for varmen, er der ikke noget, der rager ud i stien så personalet bliver ”ramt”.

Marts 2015

​Ofte efterlyses en let måde at trykke vand ud til ny-fravænnede grise fra drikkekopper/ trug med sutte/bideventiler.

En stang eller et kosteskaft påmonteret en holder til en malerrulle, kan evt. også købes færdiglavet (til at male loft/vægge), er super til at lukke vand i drikketrug med sutte/bideventiler OG til at rense stoppede rørfoderautomater.

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>