​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Nyhedsbreve før 2011

Egenkontrol

Krav om egenkontrol med dyrevelfærd Per 1. juli 2010 træder en ny bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd i kraft. Baggrunden for egenkontrollen er et krav stillet af Dansk Folkeparti under finanslovsforhandlingerne i 2006, et krav der senere blev en del

Læs mere


Nye regler for sundhedsrådgivning

NU KOMMER DER NYE REGLER FOR SUNDHEDSRÅDGIVNING Obligatorisk Sundhedsrådgivning for store svinebesætninger og svinebesætninger, som ønsker at have adgang til brug af antibiotika efter nærmere fastsatte regler, er trådt i kraft 1. juli 2010. Der er tre bekendtgørelser relevante for

Læs mere


Friskkornsforgiftning

I forbindelse med høsten er der risiko for friskkornforgiftning. Symptomerne på friskkornforgiftning er uspecifikke, men de mest kendte symptomer er akutte dødsfald, diarré, nedsat ædelyst og evt. feber. Årsagen til friskkornforgiftning er, at kornets enzymatiske processer ikke er afsluttet i

Læs mere


Sundhedsrådgivning

Alle sundhedsrådgivningsaftaler skal fornyes inden 1. september. Alle besætninger bliver herefter inddelt i 3 grupper: 1. »Mindre god landmandspraksis (MGLP)«: Den kategori, hvori en besætning placeres efter tildeling af bøde eller dom for overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller

Læs mere


Fødevarestyrelsens medicinrejsehold

Torsdag den 26. november havde vi besøg af Fødevarestyrelsens medicinrejsehold. Formålet med besøget var at kontrollere at vi som dyrlæger overholder gældende lovgivning. De to kontrollanter fik gennemgået computerprogrammet til håndtering af papirløs svinerådgivning – programmet er tidligere blevet godkendt

Læs mere


Influenza A

Influenza A (H1N1) er det en risiko? Der tales meget om Influenza A – der i starten blev kaldt svineinfluenza. Er der en reel risiko for os, der dagligt omgås grise? Grise i alle aldre kan smittes med H1N1 –

Læs mere

Omsætningsaftaler

Den 4. december 2009 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Den medfører, at alle hidtidige samdrifter og griseringsaftaler skal konverteres til det nye begreb ”OMSÆTNINGSAFTALER”, såfremt man fortsat vil undgå øremærkning af grise ved flytning. Alle nuværende samdrifter og griseringsaftaler vil

Læs mere


Pattegrisediarré

Der har i mange sobesætninger fordelt over hele landet været problemer med pattegrisediarré. Grisene får diarré kort tid efter fødsel, og dødeligheden er høj. Vi har også i vores område haft sobesætninger med problemer med pattegrisediarré. Ved indsendelse af døde

Læs mere


PMWS

Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome Da PMWS er en sygdom, der giver problemer i en del besætninger, har vi i dette nyhedsbrev valgt at fokusere på PMWS i slagtesvinebesætninger. Eksempel på PMWS problemer i en slagtesvinebesætning I en slagtesvinebesætning, hvor der hver

Læs mere


Salmonellahandlingsplan

Den nye salmonellahandlingsplan IV træder i kraft den 14. januar 2010 Den nye salmonellahandlingsplan IV træder i kraft den 14. januar 2010. Planen indeholder følgende ændringer i forhold til den forrige plan: 1. Alle svinebesætninger får en salmonella-status, og den

Læs mere


Smittebeskyttelse

Mange besætningsejere er opmærksomme på at beskytte deres besætning for smitte fra andre besætninger. Værre står det til med den interne smittebeskyttelse. Ekstern smittebeskyttelse Mange besætningsejere er opmærksomme på at beskytte deres besætning for smitte fra andre besætninger. Forrum med

Læs mere


Smittebeskyttelse

Ny lovgivning om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 DE. Nyhedsbrev november 2009 Antallet af DE i en besætning udregnes ud fra følgende værdier (kilde: BEK nr 717 af 02/07/2009): Svin Dyretyper Enhed Antal enheder til 1 DE Søer

Læs mere


Studietur Tyskland og Holland

Erfaringer fra studietur til Tyskland og Holland Lovgivning Da Tyskland og Holland er EU lande, er lovgivningen omkring opstaldning, medicinregistrering, rode- og beskæftigelsesmaterialer som i Danmark. Der er dog den store forskel, at det meget sjældent bliver kontrolleret, om besætningerne

Læs mere


Smittetryk og medicinforbrug 2008

Hvad skal der til før grise smittes via luften? Konklusioner på medicinforbrug til grise i 2008 Sygdom – Hvad skal der til før grise smittes gennem luften? S = SMITTETRYK C = MÆNGDEN AF SMITSTOF I LUFTEN V = DET

Læs mere


Synergi i samarbejdet mellem konsulenter og dyrlæger – 2+2=5

Team-Svin har startet et samarbejde med MidtSvin med overskriften: Synergi i samarbejdet. Synergi betyder den samlede virkning af indsatser, hvor den samlede positive effekt af rådgivningen bliver større – populært sagt er effekten af synergi når 2+2 giver 5. Formålet

Læs mere


Æder efternølerne af dit overskud?

Hvordan kommer tilvæksten i klimastalden over 500 gram? En undersøgelse af den daglige tilvækst hos klimagrise viser, at tilvæksten hos den enkelte gris varierer fra 90 til 700 gram per dag i en besætning hvor E-kontrollen viser en gennemsnitlig daglig

Læs mere

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>