​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Ny lovgivning om smittebeskyttelse

Ny lovgivning om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 DE. Nyhedsbrev november 2009
Antallet af DE i en besætning udregnes ud fra følgende værdier (kilde: BEK nr 717 af 02/07/2009): 

Svin

Dyretyper​

Enhed​

Antal enheder til 1 DE​

Søer med grise til fravænning

(4uger~7,3kg)​

1 årsso​

4,3​

Smågrise

(fra 7,3 til 32 kg)​

1 produceret dyr​

200​

Slagtesvin

(fra 32 til 107 kg)​

1 produceret dyr​

36​

​Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i ”søer”, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal korrigeres på følgende måde:

Vægt​

1 DE​

Under - 40 kg

4940 kg tilvækst

Vægt​

2910 kg tilvækst

Vægt​

2000 kg tilvækst

Bekendtgørelsen stiller krav om følgende:

 • Sundhedsrådgivningsaftale
 • Smittebeskyttelsesplan


En smittebeskyttelsesplan skal indeholde:

 • Geografisk beliggenhed i forhold til andre besætninger (kort med angivelse)
 • Afgrænsning af besætningsområde herunder udendørsarealer
 • Tilførsel af dyr, foder, strøelse, sæd, medicin, redskaber med mere til besætningen
 • Personers adgang til besætningen
 • Forebyggelse og sikring mod rotter, mus, fugle og insekter inklusiv bekæmpelse
 • Afgang af dyr til levebrug, slagtning eller destruktion, bortskaffelse af gylle, produkter, redskaber med mere
 • Kritiske punkter i smittebeskyttelse af besætningen
 • Krav der stilles i en evt. leverandørbesætning
 • Dokumentation for smittebeskyttelsesprocedurer, herunder for besøgende og sundhedsstatus for leverandørbesætninger


Smittebeskyttelsesplanen skal være udarbejdet og godkendt af dyrlægen før 1. november 2008
Smittebeskyttelsesplanen skal revideres en gang årligt og opbevares i besætningen.


Der stilles desuden i bekendtgørelsen krav om:

 • At sobesætninger kun må modtage dyr fra 3 besætninger over en periode på 12 måneder
 • Indsættelse af svin i besætninger med søer må kun ske til karantæneafdeling med henblik på flytning til besætningen tidligst efter 3 uger (virkning fra 01.06.10)
 • Staldafsnit til smågrise og slagtesvin i bygninger opført efter 01.01.09 skal indrettes til holdrift i sektioner på maksimalt 500 m2


Hvad gør ejere af besætninger over 500 DE?

Kontakter besætningsdyrlægen og aftaler et møde (gerne i forbindelse med besætningsbesøg). Vi vil så i samarbejde udfylde et skema, som vi bruger til at lave smittebeskyttelsesplanen ud fra.​

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

ÅRSMØDE 2019

klik her

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg​

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Driftslederkursus

For minkavlere

Videreuddannelse af avlere og driftsledere samt andre interesserede, hvor kursusbeviset samtidigt er gældende som den efteruddannelses for driftsledere, der skal gennemføres hvert 3. år.

Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>