​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Ny lovgivning om smittebeskyttelse

Ny lovgivning om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 DE. Nyhedsbrev november 2009
Antallet af DE i en besætning udregnes ud fra følgende værdier (kilde: BEK nr 717 af 02/07/2009): 

Svin

Dyretyper​

Enhed​

Antal enheder til 1 DE​

Søer med grise til fravænning

(4uger~7,3kg)​

1 årsso​

4,3​

Smågrise

(fra 7,3 til 32 kg)​

1 produceret dyr​

200​

Slagtesvin

(fra 32 til 107 kg)​

1 produceret dyr​

36​

​Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i ”søer”, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin.

Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal korrigeres på følgende måde:

Vægt​

1 DE​

Under - 40 kg

4940 kg tilvækst

Vægt​

2910 kg tilvækst

Vægt​

2000 kg tilvækst

Bekendtgørelsen stiller krav om følgende:

 • Sundhedsrådgivningsaftale
 • Smittebeskyttelsesplan


En smittebeskyttelsesplan skal indeholde:

 • Geografisk beliggenhed i forhold til andre besætninger (kort med angivelse)
 • Afgrænsning af besætningsområde herunder udendørsarealer
 • Tilførsel af dyr, foder, strøelse, sæd, medicin, redskaber med mere til besætningen
 • Personers adgang til besætningen
 • Forebyggelse og sikring mod rotter, mus, fugle og insekter inklusiv bekæmpelse
 • Afgang af dyr til levebrug, slagtning eller destruktion, bortskaffelse af gylle, produkter, redskaber med mere
 • Kritiske punkter i smittebeskyttelse af besætningen
 • Krav der stilles i en evt. leverandørbesætning
 • Dokumentation for smittebeskyttelsesprocedurer, herunder for besøgende og sundhedsstatus for leverandørbesætninger


Smittebeskyttelsesplanen skal være udarbejdet og godkendt af dyrlægen før 1. november 2008
Smittebeskyttelsesplanen skal revideres en gang årligt og opbevares i besætningen.


Der stilles desuden i bekendtgørelsen krav om:

 • At sobesætninger kun må modtage dyr fra 3 besætninger over en periode på 12 måneder
 • Indsættelse af svin i besætninger med søer må kun ske til karantæneafdeling med henblik på flytning til besætningen tidligst efter 3 uger (virkning fra 01.06.10)
 • Staldafsnit til smågrise og slagtesvin i bygninger opført efter 01.01.09 skal indrettes til holdrift i sektioner på maksimalt 500 m2


Hvad gør ejere af besætninger over 500 DE?

Kontakter besætningsdyrlægen og aftaler et møde (gerne i forbindelse med besætningsbesøg). Vi vil så i samarbejde udfylde et skema, som vi bruger til at lave smittebeskyttelsesplanen ud fra.​

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>