​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Omsætningsaftaler

Den 4. december 2009 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Den medfører, at alle hidtidige samdrifter og griseringsaftaler skal konverteres til det nye begreb ”OMSÆTNINGSAFTALER”, såfremt man fortsat vil undgå øremærkning af grise ved flytning. Alle nuværende samdrifter og griseringsaftaler vil ophøre senest 1. maj 2010.


Det væsentlige i reglerne er, at et CHR nummer højst kan modtage umærkede grise fra 3 sobesætninger.
Derimod er der ingen begrænsning på, hvor mange aftagere en soholder f.eks. kan have.


Sådan opnås en omsætningsaftale

For at opnå fordelene ved en omsætningsaftale skal følgende krav opfyldes:

 • Hvert CHR-nr. kan højst modtage svin uden øremærker fra 3 oprindelses CHR-numre.
 • Ejendommene indenfor omsætningsaftalen skal være registreret i CHR med mindst én aktiv svinebesætning.
 • Svin der flyttes til CHR-numre udenfor omsætningsaftalen, skal mærkes.
 • Flytninger mellem omsætningsaftalen skal indberettes til CHR.
 • Aftalen skal godkendes af den lokale veterinærafdeling i fødevareregionen.


Det skal understreges, at i tilfælde af smitsomme husdyrsygdomme vil alle ejendomme indenfor omsætningsaftalen blive sat under offentligt tilsyn, med mindre fødevareregionen skønner andet.


Hvad skal du gøre?

 • Griseringsaftale
  Fødevarestyrelsen konverterer automatisk eksisterende griseringsaftaler, som er registreret hos dem, til de nye omsætningsaftaler, hvis de opfylder kravene i de nye regler. Kun, hvis der eksempelvis modtages grise fra mere end 3 soholdere, skal der gøres noget aktivt!
 • Samdrifter
  Ved samdrift mellem to eller flere af dine egne besætninger skal du selv sørge for at ændre til de nye omsætningsaftaler ved at henvende dig til din lokale Fødevareregions Veterinærafdeling
 • Puljegrise
  Al puljegriseomsætning herhjemme og til eksport skal fortsat øremærkes!


Alle flytninger uanset omsætningsform skal fortsat indberettes til CHR-registret!


Udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd om grise/søer med rektalprolaps

Grise med rektalprolaps skal behandles forsvarligt så grisen ikke lider eller udsættes for væsentlig ulempe.
Vurderes et tilfælde af endetarmskrængning at være egnet til behandling, finder Det Veterinære Sundhedsråd, at dyret skal:


1. Isoleres i aflastnings- eller sygesti
2. Tildeles passende og bekvem strøelse
3. Tildeles smertebehandling
4. Vurderes dagligt for evt. yderligere lokal eller universel behandling.


Hvis dyret ikke inden for den første uge kommer sig af sin lidelse eller fremviser en væsentlig bedring, skal det aflives.


Kort sagt, er der ikke væsentlig bedring en uge efter rektalprolapset er opstået, skal dyret aflives. Grise med rektalprolaps skal altid have smertestillende behandling.

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>