​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Salmonellahandlingsplan

Den nye salmonellahandlingsplan IV træder i kraft den 14. januar 2010


Den nye salmonellahandlingsplan IV træder i kraft den 14. januar 2010. Planen indeholder følgende ændringer i forhold til den forrige plan:

 1. Alle svinebesætninger får en salmonella-status, og den skal oplyses ved salg af dyr til levebrug og være tilgængelig på hjemmesiden www.spf-sus.dk
 2. Nye regler for kortlægning ved stibundsprøver i sobesætninger
 3. Skærpelse af grænsen for niveau 3 og justering af salmonella-fradrag i slagtesvinebesætninger


Salmonella-status for svinebesætninger

Alle svinebesætninger får tildelt en salmonella-status, som skal oplyses, når der sælges dyr til levebrug. Besætninger, der ikke sælger dyr til levebrug, får af praktiske grunde også en salmonella-status, da det ikke er muligt at skelne de forskellige besætningstyper med tilstrækkelig sikkerhed i CHR-registeret.
Begrundelsen for at salmonella-status skal oplyses, er at handel med grise, der er inficerede med salmonella, er den primære årsag til spredning af Salmonella.


Tre kategorier

Besætningerne deles ind i tre kategorier (kaldet A, B eller C):

 • Hvis der ikke er fund af Salmonella i gødningsprøver eller en tilhørende slagtesvinebesætning i niveau 2 eller 3, får besætningen negativ salmonella-status (A).
 • Hvis der er påvist Salmonella i gødningsprøver, eller hvis en tilhørende slagtesvinebesætning er, eller har været, i niveau 2 eller 3, får besætningen en positiv salmonella-status.


- De positive besætninger deles ind i to undergrupper efter hvilken salmonella-type, der er fundet i besætningen. Det skyldes, at der er særlig fokus på de tre salmonella-typer, som er betydende ved handel med grise, nemlig Salmonella Typhimurium, Derby og Infantis. Hvis en af disse tre salmonella-typer er påvist i besætningen, eller hvis en tilhørende slagtesvinebesætning er eller har været i niveau 2 eller 3, får besætningen en positiv salmonella-status med betegnelsen C
- Øvrige positive besætninger, hvor der er påvist andre salmonella-typer, betegnes B.


Salmonella-oplysningspligt

Der skal oplyses om Salmonella, når der sælges dyr til levebrug. Oplysninger er også tilgængelige på www.spf-sus.dk. Følgende skal oplyses:

 • Salmonellaindeks for avls- og opformeringsbesætninger de seneste 6 måneder
 • Salmonellaniveau for slagtesvinebesætninger de seneste 3 måneder
 • Deklaration af salmonella-status A, B eller C for alle besætninger
 • Salmonella-serotype for alle svinebesætninger
 • Salmonella-status B skal oplyse om fund af salmonella-type de seneste 6 måneder
 • Salmonella-status C skal oplyse om fund af salmonella-type de seneste 60 måneder


Nye regler for kortlægning ved stibundsprøver i sobesætninger

Fremover skal færre sobesætninger have udtaget gødningsprøver til undersøgelse for Salmonella.

 • De fleste positive sobesætninger er inficeret med Salmonella Typhimurium, Derby eller Infantis. Disse besætninger bliver deklareret som positive (C) og kan tidligst få stillet krav om at udtage kortlægningsprøver igen efter fem år.
 • For de øvrige to kategorier (negativ A og positiv B) fortsætter kortlægningen i sobesætningerne uændret.


Skærpelse af grænsen for niveau 3 i slagtesvinebesætninger

Grænsen for udpegning af en slagtesvinebesætning til niveau 3 skærpes fra slagtesvineindeks 70 til 65. Det betyder, at der skal særslagtes flere grise fra niveau 3 besætninger. De nye grænser er:

 • Niveau 1: Slagtesvineindeks 0 til 39,9
 • Niveau 2: Slagtesvineindeks 40 til 64,9
 • Niveau 3: Slagtesvineindeks 65 til 100


Salmonellafradrag

Salmonellafradraget ændres så det svarer til de nye niveaugrænser. Selve fradragssatserne er uændrede.

 • Besætninger i niveau 2 får 2 pct. i salmonellafradrag pr. leveret slagtesvin.
 • Besætninger i niveau 3 får 4, 6 eller 8 pct. i salmonellafradrag pr. leveret slagtesvin afhængig af hvor længe og hvor ofte besætningen har været i niveau 3.


Salmonellastatus for svinebesætninger

En svinebesætning, der har fået påvist Salmonella deklareres som positiv. Hvis en tilhørende slagtesvinebesætning i løbet af de seneste 60 måneder har været i niveau 2 eller 3, kategoriseres svinebesætningen ligeledes som positiv.


Ved en tilhørende slagtesvinebesætning forstås, at slagtesvinene enten er på samme CHR-nr. som sobesætningen, eller slagtesvinebesætningen er i samdrift med sobesætningen. Besætninger, som har samdrift udstedt af Fødevareregionen, betragtes som én besætning og tildeles én salmonellastatus. Bemærk at reglerne for samdrift er under udfasning.

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>