​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Smittebeskyttelse

Mange besætningsejere er opmærksomme på at beskytte deres besætning for smitte fra andre besætninger. Værre står det til med den interne smittebeskyttelse.


Ekstern smittebeskyttelse

Mange besætningsejere er opmærksomme på at beskytte deres besætning for smitte fra andre besætninger. Forrum med tøj og støvleskift er blevet hverdag på næsten alle svinegårde. Beliggenhed i forhold til andre svinebesætninger og sundhedsstatus på de nærmest liggende gårde er emner, der jævnligt debatteres. Der er klare regler for karantænetider, flytning af dyr med mere og er der den mindste tvivl, står SPF-Sus klar med svar.

​Korrekt placering af staldafsnit, pilene viser flytninger af grise

Intern smittebeskyttelse:

Værre står det til med den interne smittebeskyttelse. Sygdomme som PRRS og PMWS stiller store krav til udformningen af stalden. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at have mulighed for medicinering i foder og vand, management har fået stor betydning.
I kampen mod sygdomme er det vigtigt, at der i besætningen er mulighed for at adskille de forskellige aldersgrupper. Det er vigtigt, at drivgangene ligger rigtigt i besætningen så yngre dyr ikke skal passere ældre dyr og at de enkelte sektioner ligger rigtigt i forhold til hinanden.

Mange sobesætninger har tæt kontakt mellem klimastalde og farestalden – i værste tilfælde er drivgangen placeret i farestalden evt. adskilt med en halvmur. Grisene skal derfor passere farestalden for at komme til slagtesvinestalden.


Ældre slagtesvinestalde er ofte indrettet så alle grise skal igennem en eller flere sektioner for at komme til udleveringsrummet. En mulig løsning er at lave en udvendig drivgang, så aldersgrupperne ikke skal passere hinanden

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

ÅRSMØDE 2019

klik her

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg​

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Driftslederkursus

For minkavlere

Videreuddannelse af avlere og driftsledere samt andre interesserede, hvor kursusbeviset samtidigt er gældende som den efteruddannelses for driftsledere, der skal gennemføres hvert 3. år.

Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>