​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Smittetryk og medicinforbrug 2008

Hvad skal der til før grise smittes via luften? Konklusioner på medicinforbrug til grise i 2008


Sygdom


- Hvad skal der til før grise smittes gennem luften?


S = SMITTETRYK


C = MÆNGDEN AF SMITSTOF I LUFTEN


V = DET TOTALE VOLUMEN AF LUFT, SOM GRISEN INHALERER


T = DET TIDSRUM, HVOR SMITTEN ER I GRISENS OMGIVELSER


S = C x V x T – altså mængde af smitstof x volumen af luft x tidsrum.


Det er vigtigt at forstå, at der skal et minimum af smitstof til for at udvikle sygdom.
Holdes mængden af smitstof lavt reagerer grisen ved at danne antistoffer – men uden at blive syg af det. En vaccination er netop at præsentere grisen for så lav en mængde smitte, at grisen danner antistoffer uden at udvikle sygdom.


En måde at sænke smittetrykket i en stald er at øge luftudskiftningen (mindre mængde smitstof i den luft grisen inhalerer), det er derfor vigtigt, at ventilationen kører selvom udetemperaturen er lav. For at opretholde en god luftudskiftninger kan der tilføres varme, (smågrise og ungsvin) eller staldtemperaturen kan sænkes (slagtesvin).


Hvad er det vi ønsker at opnå?

At sænke smittetrykket (C x V x T) til et så lavt niveau, at grisene ikke mærker det
→ grisene danner antistoffer
→ smittetrykket falder endnu mere
→ den næste generation af grise bliver ikke smittet og derfor ikke syge


DANMAP 2008

DANMAP laver hvert år en rapport, der beskriver årets forbrug af antibiotika og forekomsten af resistens. konklusionerne på forbruget af antibiotika til svin i 2008 er:

 1. Det samlede forbrug faldt med 0,7 % i 2008 – dette fald dækker over en ændring af produktionen – øget eksport af smågrise samt fald i produktionen af slagtesvin. Justeres for disse ændringer steg forbruget af antibiotika målt i doser per svin produceret med 5,7 %.
 2. Forbruget af medicin til slagtesvin steg fra 2007 til 2008 med 8 %
 3. Forbruget af medicin til fravænningsgrise faldt fra 2007 til 2008 med 1 %
 4. Forbruget af medicin til søer faldt fra 2007 til 2008 med 0,3 %
 5. Fra 2001 til 2008 er forbruget af Tetracykliner (Terralon, Engemycin, Aquacyclin, Doxycyclin, Soludox med flere) steget med 19 % – justeret for øget eksport er stigningen 24 %.
  a. Forbruget af tetracykliner per produceret gris (7-30) steg med 118 % fra 2003 til 2008
  i. 11 % af besætningerne, der bruger Tetracykliner til fravænningsgrise står for 21 % af den nationale produktion af fravænningsgrise og 76 % af det samlede Tetracyklin forbrug.
  b. Forbruget af Tetracykliner per produceret slagtesvin (>30 kg) steg med 40 % fra 2003 til 2008

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>