​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Sundhedsrådgivning

Alle sundhedsrådgivningsaftaler skal fornyes inden 1. september. Alle besætninger bliver herefter inddelt i 3 grupper:


1. »Mindre god landmandspraksis (MGLP)«: Den kategori, hvori en besætning placeres efter tildeling af bøde eller dom for overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr. Placering i kategori MGLP gælder fra den dato, hvor Fødevarestyrelsen modtager underretning om vedkendelse af bøde eller endelig dom.


2. »Tilfredsstillende landmandspraksis (TLP)«: Den kategori, hvori en besætning placeres efter et år i kategori MGLP og uden at have vedkendt sig yderligere bøde eller modtaget endelig dom for overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr.


3. »God landmandspraksis (GLP)«: Den kategori, hvori en besætning placeres efter et år i kategori TLP og uden vedkendelse af bøde eller modtaget endelig dom for overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr.


Ved indgåelse af nye sundhedsrådgivningsaftaler starter alle besætninger i TLP – medmindre besætningen har modtaget en bøde eller en dom. Efter et år rykkes besætningen op i GLP.


Det bliver muligt for besætningsdyrlægen udfærdige en erklæring, der indsendes til Fødevarestyrelsen med det formål at rykke en besætning op i GLP, før der er gået et år. Hurtig ”oprykning” kræver dog, at besætningen opfylder nogle endnu ikke fastsatte regler for medicinforbrug og dødelighed. Kravene for ”oprykning” ligger endnu ikke klar – det er derfor ikke muligt at rykke op i GLP.


Efter 1. september skal alle sobesætninger have 12 årlige besøg og slagtesvinebesætningerne 6 årlige besøg.


Da der i bekendtgørelsen om dyrlægers udlevering og ordination af medicin er fastsat en maksimal ordinationsperiode på 63 dage skal alle besætninger have mindst 6 årlige besøg for at kunne opbevare medicinen lovligt.


Så er det høst!

I forbindelse med høsten er der risiko for friskkornforgiftning. Symptomerne på friskkornforgiftning er uspecifikke, men de mest kendte symptomer er akutte dødsfald, diarré, nedsat ædelyst og evt. feber. Årsagen til friskkornforgiftning er, at kornets enzymatiske processer ikke er afsluttet i nyhøstet korn, og der dannes skadelige stoffer. Disse stoffer (frie radikaler og peroxider) forbruger de naturlige antioxidanter, der er i foderet. Dannelsen af frie radikaler kan være med til at reducere grisenes immunforsvar og øge forekomsten af sygdom i besætningen. Kornets modning og vandindhold påvirker de enzymatiske processer og det er antagelig derfor, at der ikke altid ses problemer ved brug af nyhøstet korn.
Ved obduktion af grise døde af friskkornforgiftning er følgende typiske fund:

  • Blegt ydre
  • Bleg muskulatur (kogt kylling) med små punktformede blødninger
  • Øget mængde væske i hjertesækken

Læs mere om de nye regler for sundhedsrådgivning

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>