​Vet-Teams målsætning er at give landmænd den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater.
​Kontakt os på  tlf: 70 25 74 70

Synergi i samarbejdet mellem konsulenter og dyrlæger – 2+2=5

Team-Svin har startet et samarbejde med MidtSvin med overskriften: Synergi i samarbejdet. Synergi betyder den samlede virkning af indsatser, hvor den samlede positive effekt af rådgivningen bliver større – populært sagt er effekten af synergi når 2+2 giver 5.


Formålet med samarbejdet er, at sikre at konsulenter (og andre rådgivere i besætningen) samt dyrlæger arbejder i samme retning. I praksis vil det sige, at der udvælges få fokusområder som rådgivningen i besætningen målrettes mod. Konsulenter og dyrlæger udveksler (med besætningsejerens accept) informationer om besætningen og laver en fælles strategi til hvert fokusområde. Effekten at tiltag evalueres løbende.


Hvordan udnyttes rådgivningen bedst?

Som besætningsejer kan du udlevere dine adgangskoder til IBA landmandsversionen, så konsulenten får adgang til besøgsrapporter, laboratoriesvar med mere samt udlevere den nyeste E-kontrol til Team-Svin (gerne på email). Udveksling af informationer gør det lettere for os som rådgivere at arbejde i samme retning. Du kan eventuelt selv udpege fokusområderne i din besætning. Er det reproduktionen, antallet af dødfødte, dødeligheden, tilvæksten eller noget helt andet det er det største problem i din besætning?


Pilotprojekt

I første omgang vil vi gerne have 3 besætninger til et pilotprojekt. Disse tre besætninger får et lille tilskud til det første fællesmøde med konsulent og dyrlæge. På fællesmødet aftales fokusområder og disse områder arbejdes der på ved de efterfølgende rådgivningsbesøg. Dyrlægens del af rådgivningen vil foregå i forbindelse med de almindelige besætningsbesøg – antallet af konsulentbesøg vil variere fra besætning til besætning.


Efter ½ og et 1 år vil vi evaluere på effekten af samarbejdet mellem konsulent og dyrlæge.

Sidste nyt

Her kan I løbende læse forskellige nyheder fra os​

Årsmøde Mink

Se plancher fra indlæg

Årsmøde Svin

Se plancher fra indlæg​

Medicinhåndterings-

kursus og andre kurser, klik her

Minkkurser, klik her​

​​​Månedens Fidus

Smittebeskyttelse

Sidste nyt om PED og gode råd om ekstern smittebeskttelse.
Læs mere her >>

App:

Vet-Team har udviklet en App til Android for at lette udregning ved flokmedicinering.

Læs m​ere her >>

HVEM ER VI?

Vet-Team

CVR: 33370911

KONTAKT OS

FIND VEJ

​Lavhedevej 28 A

7500 Holstebro

PARTNERE

​Agrosoft

Se websiden her >>